- ارتفاع با شید : 155 سانتیمتر
 - قطر شید : 50 سانتیمتر
 - وزن : 7 کیلوگرم
 - رنگ : کرم/طلایی - طلایی