محصولات مرتبط

پایه: چوب خراطی شده

رنگ پایه: رنگ گیاهی تولید آلمان

لایه محافظ: روغن گیاهی نیمه مات، حفاظت در برابر عوامل محیطی مانند گرد و غبار و ...

شید: پارچه مخمل گلدوزی شده

سیم: کلید دار، همرنگ/ متناسب با رنگ پایه، به طول تقریبی 150 سانتی متر