با پایه های سیار (دوتکه)
ارتفاع کلی :110 سانتیمتر
ارتفاع شید : 49 سانتیمتر
قطر شید : 24 سانتیمتر
وزن : 1.5 کیلوگرم