محصولات مرتبط

حلقه ها : 120 +90 سانتی متر

تعداد شعله : 56 عدد

 

طول : 120 سانتیمتر

عرض: 120 سانتیمتر

ارتفاع: 200 سانتیمتر