محصولات مرتبط

5 شعله

ابعاد: 40*40*60

تسمه: 4*3

وزن : 4 کیلوگرم

ارتفاع : 70 سانتیمتر