قابلیت کنترل میزان نور

قابلیت روشن و خاموش کردن طبقات به صورت جداگانه

قابلیت تنظیم ارتفاع و زاویه

12 ماه گارانتی