محصولات مرتبط

 - ارتفاع با شید : 155 سانتیمتر
 - قطر شید : 50 سانتیمتر
 - وزن : 7.5 کیلوگرم
 - رنگ : (کرم - قهوه ای) - (سفید)