- ارتفاع با شید : 155 سانتیمتر
 - قطر شید : 50 سانتیمتر
 - وزن : 7.5 کیلوگرم
 - رنگ : سفید - طلایی - کرم/طلایی -سبز/طلایی