قیمت
825,000 تومان
(موجود)
امتیاز0
نقاط قوت
نقاط ضعف